ForsideFirmaprofil

Ydelser

Coaching af ledere

Workshops

Supervision

Kunder

CV

Artikler

Kontakt

Willer, Bryld & Strøier

 

   

 

Udvikling og modstand - to sider af samme sag
 

   

 

Alle organisationer – private som offentlige – er i disse år under konstant pres for forandring og udvikling. Det stiller krav om en ledelse, der er i stand til at tilrettelægge og gennemføre konstruktive udviklingsprocesser.

Men kravet om udvikling går ofte hånd i hånd med modstand. Så forandringsledelse må nødvendigvis medtænke og håndtere den psykologiske reaktion på forandring.

Udfordringen for den moderne leder lyder derfor: Det er ikke modstand, der hæmmer udviklingen, men lederens måde at håndtere modstanden på.

Målgruppe

Ledere, HR-medarbejdere, konsulenter og andre, der arbejder med forandrings- og udviklings-

processer.

Formål

Det overordnede formål med denne workshop er at ruste den enkelte leder (eller forandringsagent) til at gennemføre konstruktive udviklingsprocesser i eget område som en del af ledelsesopgaven.

Udbytte

Teori: At deltagerne stifter bekendtskab med teori og erfaringer om modstand og  udviklingsarbejde på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau.
Bevidsthed: At den enkelte deltager bliver bevidst om medarbejdernes - og sine egne - forsvarsreaktioner og -mekanismer.
Færdigheder: At deltagerne bliver i stand til at medtænke og medinddrage modstand som en naturlig del af ethvert forandrings- og udviklingstiltag
Metode: At deltagerne får en række konkrete værktøjer med hjem til at designe og gennemføre udviklingsprocesser.

læs mere...                                                                                                               3tilbage

 

Erhvervspsykolog Ejnar Bryld   ●   Vejlsøvej 51, Bygning A   ●   8600 Silkeborg   ●   20 14 23 80   ●   eb@ejnar-bryld.dk