ForsideFirmaprofil

Ydelser

Coaching af ledere

Workshops

Supervision

Kunder

CV

Artikler

Kontakt

Willer, Bryld & Strøier

 

   

 

Trivsel og stress på arbejdspladsen
 

   

 

På mange arbejdspladser er der sket et skifte fra ”Kunden er konge” til ”Medarbejderen er konge”. Det sker i erkendelse af, at en arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø – eller høj social kapital – giver mere effektivitet og produktivitet.

En god arbejdsplads er ikke noget, man får. Det er noget, ledere og medarbejdere skaber i fælles-skab. Men hvordan gør man det? I denne workshop formidles og drøftes en række fundamentale spørgsmål om hvad der skaber hhv. en god og dårlige arbejdsplads, herunder hvad kan ledelsen gøre og hvad kan den enkelte medarbejder gøre?

Målgruppe

Ledere og medarbejdere i samme afdeling – eller gruppen af ledere i den samme afdeling, division eller virksomhed

Formål
Det overordnede formål er give deltagerne indsigt i trivsel og stress på arbejdspladsen med henblik på at skabe en sund arbejdsplads.

Udbytte

Viden: Deltagerne får indsigt i stress og stresssymptomer, samt bliver bekendt med faktorer på arbejdspladsen, der fremmer risikoen for stress eller muligheden for trivsel.
Færdigheder: Deltagerne får værktøjer, modeller og råd om, hvordan ledelse og medarbejder i
fællesskab kan forebygge stress i hverdagen, og hvad man gør, hvis en medarbejder – eller kollega – får stress.
Bevidsthed: Den enkelte deltager bliver bevidst om, hvad stress er, hvad der skal holdes øje med hos sig selv og ved hvad der kan gøres for at forebygge stress eller håndtere stress, hvis det opstår.

læs mere...                                                                                                               3tilbage

 

Erhvervspsykolog Ejnar Bryld   ●   Vejlsøvej 51, Bygning A   ●   8600 Silkeborg   ●   20 14 23 80   ●   eb@ejnar-bryld.dk