Forside

Firmaprofil

Ydelser

Coaching af ledere

Workshops

Supervision af psykologer

Kunder

CV

Artikler

Kontakt

Willer, Bryld & Strøier

 

   

 

Lederudvikling

   

 

 

Ledelse er at sikre at organisationen når sine mål. Lederudvikling handler både om at tilegne sig ledelsesmæssige kompetencer inden for moderne management og leadership, og om at opnå en indsigt i egne styrker, udviklingsområder, snubletråde og blinde pletter.


"Hvordan finder den enkelte leder sin måde at være leder på, så lederstilen både matcher organisationens og medarbejdernes forventninger – og lederen samtidig gør det på en måde, der er i overensstemmelse med lederens personlighed?"
 

Der tilbydes:

  • Almen ledertræning inden for management og leadership

  • Kursusforløb og workshops om ”Det personlige lederskab”

  • Undervisning og træning i specifikke lederkompetencer som ”Lederen som coach”, ”Lederen som konfliktløser”, ”Lederen som forandringsagent”, ”Lederen som mødeleder” og ”Lederen som personaleudvikler”.

Eksempler på opgaver:

  • 2 ½ dages træningsforløb for ledere i Region Midt i ledelsesbaseret coaching.

  • 11 dages træningsforløb for ledere i Lån & Spar Bank i en række discipliner inden for personledelse: Coaching, motivation, konflikthåndtering, ledelse af grupper og out door forløb.

  • 20 dages lederudviklingsforløb for 40 ledere inden for børneområdet i Hedensted Kommune. Opgaven blev løst i samarbejde med VIA University College Århus og blev finansieret med SVU-midler. Fokus var på forandringsledelse, forandringsprocesser og forandringspsykologi.

 

3tilbage

 

Erhvervspsykolog Ejnar Bryld   ●   Vejlsøvej 51, Bygning A   ●   8600 Silkeborg   ●   20 14 23 80   ●   eb@ejnar-bryld.dk