ForsideFirmaprofil

Ydelser

Coaching af ledere

Workshops

Supervision

Kunder

CV

Artikler

Kontakt

Willer, Bryld & Strøier

 

   

 

Håndtering af konflikter
 

   

 

 

Konflikter kan opstå på alle arbejdspladser og det er lederens opgave at registrere dem, tage dem op og gøre noget ved dem. Konflikter giver mulighed for udvikling. Det er måden de løses på, som afgør om de fører til vækst og udvikling eller stagnation og brud. At kunne forholde sig undersøgende og konstruktivt til konflikter er derfor en nøglekompe- tence i moderne personaleledelse.

Målgruppe
Ledere, HR-konsulenter og arbejds- og organisationsspsykologer.

Formål
Det overordnede formål er at styrke deltagernes evne til at analysere, forstå og håndtere personalekonflikter og dermed får udvidet sine professionelle handlemuligheder.

Udbytte

Teori: At deltagerne får kendskab til konfliktteori, forskellige niveauer og typer af konflikter, samt teori om mediation og konfliktmægling.
Bevidsthed:

At den enkelte deltager bliver bevidst om, hvilket niveau konflikten udspiller sig på og hvilken indgriben, der vil være mest hensigtsmæssig.

Færdigheder: At deltagerne bliver bedre til at gribe konstruktivt ind i konfliktfyldte situationer så hurtigt som mulig.
Metode: At deltagerne får en række konkrete værktøjer med hjem til at forebygge og håndtere personalekonflikter.

 

 

læs mere...                                                                                                               3tilbage

 

Erhvervspsykolog Ejnar Bryld   ●   Vejlsøvej 51, Bygning A   ●   8600 Silkeborg   ●   20 14 23 80   ●   eb@ejnar-bryld.dk